Bez kategorii

wycena świadczeń pracowniczych

̶ Jak podkreśla, temu ma służyć zapowiadana przez nowego ministra zdrowia gruntowana analiza koszyka świadczeń gwarantowanych, który chce eliminować procedury nieefektywne medycznie. Właśnie zrecenzowałem Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego. Pomimo proponowanego wzrostu wyceny świadczeń stomatologicznych, zmiany mają kosztować jedynie 59 mln zł rocznie-przy całkowitym budżecie NFZ na stomatologię w wysokości 1,8 mld zł. Nowa wycena świadczeń pracowniczych w zakresie opieki paliatywnej ma się zwiększyć nawet dwukrotnie. To dobra wiadomość dla hospicjów, których niedofinansowanie sięga 40-50 proc. Podstawę tego planu stanowi przeorganizowanie koszyka gwarantowanych świadczeń medycznych, sporządzenie mapy potrzeb medycznych i dekomercjalizacja placówek służby zdrowia. Badania, leki i wyroby medyczne, w zakresie koniecznym do udzielenia świadczeń gwarantowanych, uzyskasz bezpłatnie. Dr Sokołowski podkreśla jednak, że aby faktycznie można było mówić o rewolucji, za większą wyceną świadczeń muszą też iść wyższe nakłady ze strony. W Polsce rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych raczkuje. Brakuje odpowiednich regulacji prawnych. Wiele z tych założeń wynika analizy danych historycznych i bez przeprowadzenia takiej analizy wycena rezerw może być zakwestionowana przez audytora jako nierzetelna lub wprost błędna. Wycena rezerw na świadczenia pracownicze jest zadaniem pracochłonnym, wymagającym wiedzy eksperckiej i zwykle składa się z szeregu etapów, które z grubsza opiszemy poniżej. Warto podkreślić, że nie jest to ostania przewidziana waloryzacja procedur medycznych w tym roku. W czwartym kwartale wycena świadczeń w Wielkopolsce zostanie podniesiona o kolejne 2 procent. W tym roku ze składek zdrowotnych NFZ pozyska. 73 mld zł. „Nie obniżanie wycen świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych, ale rzetelne ustalenie faktycznych kosztów ich realizacji jest naszą intencją-zapewnił resort zdrowia, odnosząc się do doniesień… Jakie korzyści z punktu widzenia systemu, świadczeniodawców i świadczeń wprowadzą dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. – Stowarzyszenie dopiero co powstało i nie zgłaszało wcześniej uwag do działań MZ w zakresie wyceny świadczeń kardiologicznych-dodała w piśmie przesłanym. – Obecna wycena świadczeń jest znacznie poniżej kosztów ich udzielania (szczegółowa analiza kosztów oparta o model szpitala rehabilitacyjnego). Stomatologia zajmuje się leczeniem chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Możesz wybrać dowolną placówkę lub dentystę, którzy posiadają podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń stomatologicznych. RP apeluje o przeprowadzenie weryfikacji wyceny świadczeń pediatrycznych i ich urealnienie. Szczególnie niska, jak podkreślił, jest wycena jednodniowych hospitalizacji dzieci.